Coaching in tijden van Transities

In de storm veiligheid vinden om stil te staan

In turbulente tijden ben je als een Zoeker die niet weet welke weg in te slaan en tegelijkertijd de grond onder zich voelt verdwijnen. Wat laat je achter? Wil je dat wel, zeker als je nog niet weet wat zich wil laten zien? In die fase heb je hulp en steun nodig om de storm te doorstaan. Misschien vind je het nog lastig om op je eigen innerlijke compas te vertrouwen, hoe kan je toch die volgende stap zetten?

De Magician komt op het pad van de Zoeker om als mentor je rust en veiligheid te bieden bij je eigen kracht en wijsheid te komen. Voor jezelf te ontdekken waar je afscheid van wilt nemen, wat je mee wilt nemen in de volgende fase van je leven en werk. En vooral ook hoe je in deze fase van niet-weten kunt leren vertrouwen op je innerlijke compas en signalen uit het dagelijkse leven gewaar te worden die je de weg wijzen. De Magician helpt met verschillende werkvormen in dit proces. Soms transformeert de Magician in een Wijze of in een Nar, soms in een Krijger of Verzorger. Maar hij is altijd een bedding om te onderzoeken en te experimenteren.

Maar wie de Zoeker op zijn pad ook tegenkomt, hij moet uiteindelijk de verworven inzichten en gevoelens verankeren en vertalen naar de dagelijkse praktijk. Leven vanuit het Goud in de Schaduw, het masker af, het ware zelf aanraken.

Hoe gaan de mensen in zijn/haar omgeving daarop reageren? Duwen zij hem terug in oude patronen of weerstaat hij die drang en kan hij blijven handelen vanuit zijn nieuw verworven krachten? Hoe neemt hij de mensen in zijn omgeving mee om een draagvlak voor zijn stappen te creëren? Vragen die leidend kunnen zijn. Maar wat zijn jouw echte vragen?

Archetypen aan het woord

De Koning is nog in beraad, omdat hij het lastig vindt keuzes te maken. Hij raadpleegt de Magiër. In de wandelgangen heet dat coachen, maar voor de Koning gebruiken we dit soort termen niet. Misschien zet een uitspraak van Leo Tolstoy hem op het goede spoor: 'Iedereen denkt er over om de wereld te veranderen, maar niemand denkt er aan om zichzelf te veranderen.'

Pagina bijgewerkt op: 25 Jun 2019 @ 16:47 site door: PEPS Media | Copyright © 2024 jos niesten & co-creation